برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
شنبه 30 مرداد 1395 2 - 1 یوونتوس - فیورنتینا
هفته 1 و 20
1 - 2 یک شنبه 26 دی 1395
شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۵ 0 - 1 لازیو - یوونتوس
هفته 2 و 21
0 - 2 یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵
یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 3 - 1 یوونتوس - ساسولو
هفته 3 و 22
2 - 0 یکشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
یکشنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 2 - 1 اینتر میلان - یوونتوس
هفته 4 و 23
1 - 0 یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 4 - 0 یوونتوس - کالیاری
هفته 5 و 24
2 - 0 یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ 0 - 1 پالرمو - یوونتوس
هفته 6 و 25
1 - 4 جمعه، 28 بهمن ۱۳۹۵
یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 0 - 3 امپولی - یوونتوس
هفته 7 و 26
0 - 2 یکشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۵
یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 2 - 1 یوونتوس - اودینزه
هفته 8 و 27
1 - 1 یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
یکشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۵ 1 - 0 میلان - یوونتوس
هفته 9 و 28
2 - 1 یکشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۵ 4 - 1 یوونتوس - سمپدوریا
هفته 10 و 29
1 - 0 یکشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 1 - 2 یوونتوس - ناپولی
هفته 11 و 30
1 - 1 یکشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 1 - 2 کیه وو - یوونتوس
هفته 12 و 31
0 - 2 یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
یکشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 3 - 0 یوونتوس - پسکارا
هفته 13 و 32
2 - 0 شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
یکشنبه، ۷ آذر ۱۳۹۵ 3 - 1 جنوا - یوونتوس
هفته 14 و 33
0 - 4 یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 3 - 0 یوونتوس - آتالانتا
هفته 15 و 34
2 - 2 یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
یکشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 1 - 3 تورینو - یوونتوس
هفته 16 و 35
1 - 1 یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
یکشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 1 - 0 یوونتوس - رم
هفته 17 و 36
1 - 3 یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
چهارشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 0 - 2 کروتونه - یوونتوس
هفته 18 و 37
- شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵ 3 - 0 یوونتوس - بولونیا
هفته 19 و 38
- یکشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۶