برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - یوونتوس - کالیاری
اول
- -
یکشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۶ - جنوا - یوونتوس
دوم
- -
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - یوونتوس - کیه وو
سوم
- -
یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساسولو - یوونتوس
چهارم
- -
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - یوونتوس - فیورنتینا
پنجم
- -
یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶ - یوونتوس - تورینو
ششم
- -
یکشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۶ - آتالانتا - یوونتوس
هفتم
- -
یکشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۶ - یوونتوس - لازیو
هشتم
- -
یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - اودینزه - یوونتوس
نهم
- -
چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ - یوونتوس - اسپال
دهم
- -
یکشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۶ - میلان - یوونتوس
یازدهم
- -
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - یوونتوس - بنونتو
دوازدهم
- -
یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - سمپدوریا - یوونتوس
سیزدهم
- -
یکشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶ - یوونتوس - کروتونه
چهاردهم
- -
یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ناپولی - یوونتوس
پانزدهم
- -
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - یوونتوس - اینتر
شانزدهم
- -
یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - بولونا - یوونتوس
هفدهم
- -
شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ - یوونتوس - رم
هجدهم
- -
شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ - ورونا - یوونتوس
نوزدهم
- -