برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 3 - 0 یوونتوس - کالیاری
اول
- -
یکشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۶ 2 - 4 جنوا - یوونتوس
دوم
- -
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 3 - 0 یوونتوس - کیه وو
سوم
- -
یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 1 - 3 ساسولو - یوونتوس
چهارم
- -
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 1 - 0 یوونتوس - فیورنتینا
پنجم
- -
یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶ 4 - 0 یوونتوس - تورینو
ششم
- -
یکشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۶ 2 - 2 آتالانتا - یوونتوس
هفتم
- -
یکشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۶ 1 - 2 یوونتوس - لازیو
هشتم
- -
یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 2 - 6 اودینزه - یوونتوس
نهم
- -
چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ 4 - 1 یوونتوس - اسپال
دهم
- -
یکشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۶ 0 - 2 میلان - یوونتوس
یازدهم
- -
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 2 - 1 یوونتوس - بنونتو
دوازدهم
- -
یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 3 - 2 سمپدوریا - یوونتوس
سیزدهم
- -
یکشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶ - یوونتوس - کروتونه
چهاردهم
- -
یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ناپولی - یوونتوس
پانزدهم
- -
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - یوونتوس - اینتر
شانزدهم
- -
یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - بولونا - یوونتوس
هفدهم
- -
شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ - یوونتوس - رم
هجدهم
- -
شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ - ورونا - یوونتوس
نوزدهم
- -