برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه 30 شهریور 1399 3 - 0 یوونتوس - سمپدوریا
اول
2 - 0 -
یکشنبه 6 مهر 1399 2 - 2 رم - یوونتوس
دوم
0 - 2 -
شنبه 12 مهر 1399 3 - 0 یوونتوس - ناپولی
سوم
- -
شنبه 26 مهر 1399 1 - 1 کروتونه - یوونتوس
چهارم
- -
یکشنبه 4 آبان 1399 - یوونتوس - ورونا
پنجم
- -
یکشنبه 11 آبان 1399 1 - 4 اسپزیا - یوونتوس
ششم
- -
یکشنبه 18 آبان 1399 - لاتزیو - یوونتوس
هفتم
- -
یکشنبه 2 آذر 1399 - یوونتوس - کالیاری
هشتم
- -