برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸ 0 - 1 پارما - یوونتوس
اول
1 - 2 یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸
شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ 4 - 3 یوونتوس - ناپولی
دوم
- یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸
شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 0 - 0 فیورنتینا - یوونتوس
سوم
- یکشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 2 - 1 یوونتوس - هلاس ورونا
چهارم
- یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۸ 1 - 2 برشا - یوونتوس
پنجم
- یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
یکشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۸ 2 - 0 یوونتوس - اسپال
ششم
- یکشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸
یکشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 1 - 2 اینتر - یوونتوس
هفتم
- یکشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 2 - 1 یوونتوس - بولونا
هشتم
- یکشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
یکشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۸ 1 - 1 لچه - یوونتوس
نهم
- یکشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸ 2 - 1 یوونتوس - جنوا
دهم
- یکشنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 0 - 1 تورینو - یوونتوس
یازدهم
- یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 1 - 0 یوونتوس - میلان
دوازدهم
- یکشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۸ 1 - 3 آتالانتا - یوونتوس
سیزدهم
- یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 2 - 2 یوونتوس - ساسولو
چهاردهم
- چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 3 - 1 لاتزیو - یوونتوس
پانزدهم
- یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 3 - 1 یوونتوس - اودینزه
شانزدهم
- یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱ دی ۱۳۹۸ 1 - 2 سمپدوریا - یوونتوس
هفدهم
- یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸ 4 - 0 یوونتوس - کالیاری
هجدهم
- یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۸ 1 - 2 رم - یوونتوس
نوزدهم
- یکشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۹