برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2 - 3 کیه وو - یوونتوس
اول
- یکشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷
یکشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷ 2 - 0 یوونتوس - لاتزیو
دوم
- -
یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 1 - 2 پارما - یوونتوس
سوم
- -
یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 2 - 1 یوونتوس - ساسولو
چهارم
- -
یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ 0 - 2 فروزینونه - یوونتوس
پنجم
- -
چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ 2 - 0 یوونتوس - بولونیا
ششم
- -
یکشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۷ 3 - 1 یوونتوس - ناپولی
هفتم
- -
یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 0 - 2 اودینزه - یوونتوس
هشتم
- -
یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - یوونتوس - جنوا
نهم
- -
یکشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۷ - امپولی - یوونتوس
دهم
- -
یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - یوونتوس - کالیاری
یازدهم
- -
یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - میلان - یوونتوس
دوازدهم
- -
یکشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۷ - یوونتوس - اسپال
سیزدهم
- -
یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - فیورنتینا - یوونتوس
چهاردهم
- -
یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - یوونتوس - اینتر
پانزدهم
- -
یکشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - تورینو - یوونتوس
شانزدهم
- -
شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷ - یوونتوس - رم
هفدهم
- -
شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷ - آتالانتا - یوونتوس
هجدهم
- -
شنبه، ۸ دی ۱۳۹۷ - یوونتوس - سمپدوریا
نوزدهم
- -