برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه، ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۰ - اودینزه - یوونتوس
هفته اول
- یکشنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۰
یکشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۰ - یوونتوس - امپولی
هفته دوم
- یکشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۰
یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - یوونتوس - ناپولی
هفته سوم
- پنج شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۰
یکشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - میلان - یوونتوس
هفته چهارم
- یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰
چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - اسپزیا - یوونتوس
هفته پنجم
- یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
یکشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰ - یوونتوس - سمپدوریا
هفته ششم
- یکشنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - تورینو - یوونتوس
هفته هفتم
- یکشنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۰
یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - یوونتوس - رم
هفته هشتم
- یکشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰
یکشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰ - اینتر - یوونتوس
هفته نهم
- یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۰ - یوونتوس - ساسولو
هفته دهم
- یکشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۰ - ورونا - یوونتوس
هفته یازدهم
- یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - یوونتوس - فیورنتینا
هفته دوازدهم
- یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱
یکشنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - لاتزیو - یوونتوس
هفته سیزدهم
- یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۰ - یوونتوس - آتالانتا
هفته چهاردهم
- یکشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
چهارشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - سالریتانا - یوونتوس
هفته پانزدهم
- یکشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - یوونتوس - جنوا
هفته شانزدهم
- یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - بولونا - یوونتوس
هفته هجدهم
- شنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه، ۱ دی ۱۴۰۰ - یوونتوس - کالیاری
هفته نوزدهم
- یکشنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۱