بازي بعدي

سری آ ایتالیا

ساسولو - یوونتوس

زمان : پنج شنبه 26 تیرماه 1399

ساعت : 00:15 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه مپئی