بازي بعدي

سری آ ایتالیا
اینتر - یوونتوس

زمان :شنبه، 7 اردیبهشت 1398

ساعت : 23:00 به وقت تهران

مکان برگزاری : جوزپه مئاتزا