بازي بعدي

سری آ ایتالیا
یوونتوس - لاتزیو

زمان : شنبه، 16 اسفند 1399

ساعت : 23:15 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه بانوی پیر