بازي بعدي

سری آ ایتالیا
سمپدوریا - یوونتوس

زمان :یکشنبه، 5 خرداد 1398

ساعت : 20:30 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه لوئیجی فراریس