بازي بعدي

سری آ ایتالیا
آتالانتا - یوونتوس

زمان : شنبه 2 آذرماه 1398
ساعت : 17:30 به وقت تهران


مکان برگزاری : ورزشگاه آتلتی اتزوری