بازي بعدي

سری آ ایتالیا
برشا - یوونتوس

زمان : سه شنبه، 2 مهرماه 1398

ساعت : 22:30 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه برشا