بازي بعدي

سری آ ایتالیا - هفته ی دوم

رم - یوونتوس

زمان : یک شنبه 6 مهرماه 1399

ساعت : 22:15 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه المپیک رم