بازي بعدي

سری آ ایتالیا
ناپولی - یوونتوس

زمان : یک شنبه 6 بهمن ماه 1398
ساعت : 23:15 به وقت تهران


مکان برگزاری : ورزشگاه سن پائولو
پخش زنده : شبکه ی سوم سیما