سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (جمعه 20 اکتبر 2017)
 • یووه بله، یووه نه.
 • اختلاف نظر میان هواداران.
 • خوش بینی ها در مقابل بد بینی ها.
 • ایا تیم در نوامبر می تواند اوج بگیرد؟
 • لیگ اروپا.
 • میلان صفر.
 • تساوی با آ ا ک.
 • سوت های سن سیرو.
 • ممکن است به درد خروجی نزدیک شود...
 • گل های لازیو و اتالانتا.
 • لاتزیو در نیس هم بزرگی کرد.
 • ساری روی اینسینیه ریسک نمی کند.