سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (دوشنبه 08 فوریه 2016)
 • ما چهاردهمین پیروزی متوالی یووه را دیدیم.
 • در همین حال ناپولی برای شکست دادن کارپی با مشکل رو به رو شد.
 • شنبه جدال بزرگ در ورزشگاه.
 • ونتورا، تو تورو را از دست دادی.
 • با کیه وو یک شکست بد دیگر.
 • برای اولین بار هواداران به طور علنی به مربی اعتراض کردند.
 • تیم دیگر حرف گوش کن نیست.
 • مانچینی با کورس قهرمانی غریبه شده.
 • جبران شکست 3‐1 کافی نبود تا مشکلش با هواداران را حل کند.
 • خواب دسته جمعی… خداحافظ اسکودتو….
 • میلان، هیچ وقت از فرصت ها نهایت استفاده را نمی بری.