سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018)
  • یوونتوس ― والنسیا.
  • رویایی اروپایی یوونتوس از اسپانیا اغاز می شود.
  • کاستا 4 جلسه محروم شد.
  • یوونتوس برای او درخواست تجدید نظر نمی کند.
  • جدال رم مقابل رئال مادرید.
  • امیدواری در اردوی رم.
  • بازگشت اینتر در سن سیرو.
  • ناپولی و فقط یک تساوی در بلگراد.