سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (چهارشنبه 29 ژوئن 2016)
  • یووه ایگواین را از ناپولی جدا می کند
  • برادرش: به قول ها عمل نکردند، او تمدید نمی کند
  • این گونه کونته اروپا را دگرگون کرد
  • دنی آلوز : من، مثل لبرون. لیگ قهرمانان را می بینم، من یک پوگبا هستم
  • میهاییلوویچ به گادر قدیمی ادای احترام کرد
  • رسمی : مونتلا در میلان
  • پریرا، ایزلا و آساموآ، سه قربانی برای گومز
  • اینتر کاملا متعلق سانینگ است، با گابریل ژسوس