سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (سه شنبه 28 مارس 2017)
  • برناردسکی، یووه رو به جلو.
  • ساری آلگری را شکست داد، حالا نبرد دوگانه در میدان.
  • یکشنبه و چهارشنبه دو دیدار بزرگ مقابل ناپولی.
  • ایتالیا برابر هلند خودش را محک می زند.
  • آتزوری در آمستردام.
  • خروس؟ گلزنی به ارزش.
  • جوانان در پنالتی ها باختند.
  • کمتر از 21 ساله ها، ایتالیا زیباست اما اسپانیا 2‐1 برد.
  • اینتر برای دفاع در دو جبهه تلاش می کند.
  • میلان، خداحافظ چین، آمریکایی ها می آیند.