سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (جمعه 27 نوامبر 2015)
- همه پرسی برای سیستم
- یووه به سیستم 3 - 5 - 2 رای می دهد
- با نظر رختکن تیم آلگری چینش را عوض می کند
- بارتزالی فاش کرد
- بیشتر احساس امنیت می کنیم
- اینتر به حالت 3 گانه
- بالاردینی : من، دیبالا و…زامپارینی
- پرز تا 2020، بعد از آن گلیک
- لازیو با صدرنشینی و صعود
- توقف فیورنتینا با وجود 10 نفره شدن
- نیاز به تساوی در روز آخر