سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (پنجشنبه 23 نوامبر 2017)
  • فقط در دقایق پایانی، یووه واقعی دیده شد.
  • بارسلونا غیرقابل مقاومت نبود.
  • سفری تعیین کننده به آتن.
  • رم در مادرید باخت و صعود به روز اخر رسید.
  • نیانگ + بلوتی و بعد نستروفسکی.
  • میها: تمرین برای سن سیرو، در انتظار ژانویه.
  • میلان و آتالانتا به دنبال صعود.