سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (جمعه 22 می 2015)
- تماس سیلویو با کارلتو.
- تحرکات در میلان.
- تماس تلفنی از برلوسکونی برای قانع کردن آنجلوتی برای بازگشت به روسونری.
- پیشنهاد یک قرارداد 3 ساله با یک تیم رقابتی.
- و مربی مکالمه را می گشاید.
- یوونتوس، تو تماما در max هستی.
- 20 سال قبل دو گانه از لیپی : مقایسه ما پاداش را به تیم آلگری می دهد.
- و شباهت ها با تیم مورینیو که در سال 2010 سه گانه را کسب کرد.
- بازار ترانسفر : درخواست برای خدیرا.
- ژاوی، خداحافظی برای ستاره بارسا با چشمان اشک بار.
- خداحافظی پلی میکر 35 ساله با نیوکمپ : " من عاشق این باشگاه هستم و می دانم یک روز باز می گردم ".