سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (جمعه 03 ژوئیه 2015)
- میلان، یک هدف دیگر.
- امضا با لوئیز آدریانو.
- ویولا و صلاح، همانند جنگ و انتظار اینتر.
- ویدال - مسی، چه فینالی!.
- پرو - پاراگوئه، به عنوان آغاز کننده.
- ماروتا درها را برای کوادرادو باز می کند : " بله اما به صورت قرضی ".
- گارسیا خواهان ژکو، آلان در راه ساری.