سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (یکشنبه 24 ژوئن 2018)
  • ستاره ها در لیست یوونتوس.
  • خرید و فروش های یوونتوس در راه است.
  • میلینکویچ ― موراتا و ایکاردی.
  • همگی در لیست یوونتوس هستند.
  • آلمان ها 10 نفره پیروز شدند.