سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (شنبه 14 سپتامبر 2019)
  • یوونتینیسیمو.
  • بازگشت ساری به نیمکت تیم یوونتوس.
  • جدال زیبا میان ساری و ریبری.
  • اینتر ― اودینزه.
  • 60 هزار نفر در سن سیرو.
  • ناپولی ― سمپدوریا.