سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (پنجشنبه 23 اکتبر 2014)
- تاسف یونانی.

- یووه دیر بیدار شد و شکست دوباره در اروپا.

- ماتزاری عصبانی : " موراتی ؟ من وقتم را هدر نخواهم داد..".

- حتی میلان هم از ورونا در مورد شعارهای نژادپرستانه دفاع کرد.

- " شعاری داده نشد ".