سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (یکشنبه 22 اوت 2021)
 • CR7 می ماند.
 • اودینزه ― یووه.
 • آلگری اعلام کرد: رونالدو به من گفت که تورین را ترک نمی کند.
 • فردا روسونری مقابل سمپ.
 • فلورنزی: «آنها به من اعتقاد داشتند، من آنها را ناامید نمی کنم»
 • لوکاکو کی؟ چه اینتری.
 • قهرمانان ایتالیا با پیروزی مقابل جنوا اغاز می کنند.
 • اسکرینیار، هاکان، ویدال و ژکو: گل ها و دیدنی ها.
 • تورینوی زیبا.
 • گراناتا برای دوره های طولانی برتری داشت، با بلوتی مساوی کرد، سپس پیکولی در 93 پیروز شد.
 • ساری می تواند لبخند بزند.
 • کودتای ساسولو.