سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (چهارشنبه 18 اکتبر 2017)
  • یوونتوس ― اسپورتینگ.
  • بازی تعیین کننده برای یوونتوس.
  • شکست ناپولی در مقابل سیتی.
  • امشب جدال رم در برابر چلسی.
  • ایتالیا در پلی اف به سوئد برخورد کرد.
  • بازی رفت در استهکلم و بازی برگشت در میلان.