سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (شنبه 14 ژوئیه 2018)
  • مصاحبه ی اسپالتی.
  • کریس فوق العاده است اما ما برای مبارزه می رویم.
  • ما هم در تیم خود رونالدو داریم.
  • تست های پزشکی و معارفه به زودی در تورین.
  • انچلوتی حالا بنزما را می خواهد.
  • فلورنزی به تمدید قرارداد با رم نزدیک شد.