سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (یکشنبه 07 آوریل 2019)
  • دیوانه.
  • سوپر کین دوباره گلزنی کرد.
  • اسکودتو امروز هم شدنی است.
  • اول پیاتک گلزنی کرد.
  • سپس دیبالا و مویس کین جبران کردند.
  • هشتمین اسکودتوی متوالی در راه است.
  • رم می تواند امیدوار باشد.
  • پیروزی ارزشمند مقابل سمپدوریا.