سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (جمعه 04 ژانویه 2019)
  • CR2019.
  • رونالدو در دبی به هواداران یوونتوس قول داد.
  • همه چیز را می بریم.
  • رویای یوونتوس.
  • ام باپه.