سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (دوشنبه 31 می 2021)
  • ماکس برگشته.
  • پاراتیچی نیست.
  • مدیر کل ورزش به چروبینی تحویل داده می شود.
  • یوفا: مجازات سخت در راه یووه، رئال و بارسا.
  • گتوزو، فورزا ویولا!
  • میلان مایگن را در دروازه دارد.
  • آتالانتا، وسوسه بوگا.
  • جوریک به تورو!
  • توافق با کروات: قرارداد سه ساله، 2 میلیون به علاوه پاداش در هر فصل.
  • وردی و زازا در راه خروج: گراناتا درباره سیمی با کروتونه مذاکره می کند.