برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
یکشنبه، 29 مرداد 1402 0 - 3 اودینزه - یوونتوس
اول سری آ
1 - 0 -
یکشنبه 5 شهریور 1 - 1 یوونتوس - بولونا
هفته دوم
3 - 3 -
یکشنبه 12 شهریور 0 - 2 امپولی - یوونتوس
هفته سوم
1 - 1 -
شنبه 25 شهریور 1 - 3 یوونتوس - لاتزیو
هفته چهارم
0 - 1 -
یکشنبه 2 مهر 4 - 2 ساسولو - یوونتوس
هفته پنجم
- -
چهارشنبه 5 مهر 1 - 0 یوونتوس - لچه
هفته ششم
- -
یک شنبه 9 مهر 0 - 0 آتالانتا - یوونتوس
هشتم
- -
شنبه 15 شهریور 2 - 0 یوونتوس - تورینو
هفته نهم
- -
یک شنبه، 30 مهر 0 - 1 میلان - یوونتوس
هفته دهم
- -
شنبه 6 آبان 1 - 0 یوونتوس - هلاس ورونا
10
- -
یکشنبه 14 آبان 0 - 1 فیورنتینا - یوونتوس
11
- -
شنبه 20 آبان 2 - 1 یوونتوس - کالیاری
12
- -
یکشنبه 5 آذر 1 - 1 یوونتوس - اینتر
13
- -
جمعه 10 آذر 1 - 2 مونزا - یوونتوس
14
- -
جمعه 17 آذر 1 - 0 یوونتوس - ناپولی
15
- -
جمعه 24 آذر 1 - 1 جنوا - یوونتوس
16
- -
شنبه 2 دی 1 - 2 فروزینونه - یوونتوس
17
- -
شنبه 9 دی 1 - 0 یوونتوس - رم
18
- -
یکشنبه 17 دی 1 - 2 سالرنیتانا - یوونتوس
19
- -
سه شنبه 26 دی 3 - 0 یوونتوس - ساسولو
20
- -
یکشنبه 1 بهمن - لچه - یوونتوس
21
- -
شنبه 7 بهمن - یوونتوس - امپولی
22
- -