برنامه بازی ها
تاریخ و زمان دور رفت نتیجه دیدار رفت بازی بین دو تیم نتیجه دیدار برگشت تاریخ و زمان دور برگشت
دوشنبه، ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ 3 - 0 یوونتوس - ساسولو
هفته اول
- یکشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
دوشنبه، ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱ 0 - 0 سمپدوریا - یوونتوس
هفته دوم
- یکشنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
شنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۱ 1 - 1 یوونتوس - رم
هفته سوم
- یکشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
چهارشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۱ 2 - 0 یوونتوس - اسپتزیا
هفته چهارم
- یکشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ 1 - 1 فیورنتینا - یوونتوس
هفته پنجم
- یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
یکشنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ 2 - 2 یوونتوس - سالرنیتانا
هفته ششم
- یکشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
یکشنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ 1 - 0 مونزا - یوونتوس
هفته هفتم
- یکشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱
یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱ 3 - 0 یوونتوس - بولونا
هفته هشتم
- یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۱ 0 - 2 میلان - یوونتوس
هفته نهم
- یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲
یکشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱ 0 - 1 تورینو - یوونتوس
هفته دهم
- یکشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۱
یکشنبه، ۱ آبان ۱۴۰۱ 4 - 0 یوونتوس - امپولی
هفته یازدهم
- یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه، ۸ آبان ۱۴۰۱ 1 - 0 یوونتوس - لچه
هفته دوازدهم
- چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۱ 2 - 0 یوونتوس - اینتر
هفته سیزدهم
- یکشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
چهارشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۱ 0 - 1 ورونا - یوونتوس
هفته چهاردهم
- یکشنبه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
یکشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۱ 3 - 0 یوونتوس - لاتزیو
هفته پانزدهم
- شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۱ - کرومونزه - یوونتوس
هفته شانزدهم
- یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ - یوونتوس - اودینزه
هفته هفتم
- یکشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
یکشنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۱ - ناپولی - یوونتوس
هفته هجدهم
- یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۱ - یوونتوس - آتالانتا
هفته نوزدهم
- یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲