بازي بعدي

سری آ ایتالیا
یوونتوس - هلاس ورونا
مکان برگزاری : ورزشگاه بانوی پیر
زمان : شنبه، 12 فروردین 1402
ساعت : 22:15 به وقت تهران 

-------------------------------------------------------------
نتایج و بازی های یوونتوس در سری آ ایتالیا و لیگ قهرمانان

هفته اول : یوونتوس 3 - ساسولو 0 / خلاصه ی بازی

هفته دوم : سمپدوریا 0 - یوونتوس 0 / خلاصه بازی

هفته سوم : یوونتوس 1 - رم 1 خلاصه بازی

هفته چهارم : یوونتوس 2 - اسپتزیا 0 / خلاصه بازی

هفته پنجم : فیورنتینا 1- یوونتوس 1 / خلاصه بازی

هفته اول اروپا :پی اس جی 2 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی

هفته ششم :یوونتوس 2 - سالرنیتانا 2 / خلاصه بازی

هفته دوم اروپا :یوونتوس 1 - بنفیکا 2 / خلاصه بازی

هفته هفتم : مونزا 1 - یوونتوس 0 / خلاصه بازی

هفته هشتم : یوونتوس 3 - بولونا 0 / خلاصه بازی

هفته سوم اروپا : یوونتوس 3  - مکابی 1 / خلاصه بازی

هفته نهم: میلان 2 - یوونتوس 0 / خلاصه بازی

هفته چهارم اروپا :مکابی 2 - یوونتوس 0 / خلاصه بازی

هفته دهم : تورینو 0 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی

هفته یازدهم : یوونتوس 4 - امپولی 0 / خلاصه بازی

هفته پنجم اروپا : بنفیکا 4 - یوونتوس 3 / خلاصه بازی

هفته دوازدهم : لچه 0 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی

هفته ششم اروپا : یوونتوس 1 - پی اس جی 2 / خلاصه بازی

هفته سیزدهم : یوونتوس 2 - اینتر 0 / خلاصه بازی

هفته چهاردهم : هلاس ورونا 0 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی 

هفته پانزدهم : یوونتوس 3  - لاتزیو 0 / خلاصه بازی

هفته شانزدهم : کرومونزه 0 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی

هفته هفدهم : یوونتوس 1 - اودینزه 0 / خلاصه بازی

هفته هجدهم : ناپولی 5 - یوونتوس 1 / خلاصه بازی

جام حذفی ایتالیا : یوونتوس 2 - مونزا 1 / خلاصه بازی

هفته نوزدهم : یوونتوس 3 - آتالانتا 3 / خلاصه بازی

هفته بیستم : یوونتوس 0 - مونزا 2 / خلاصه بازی

هفته بیستم و یکم : سالرنیتانا 0 - یوونتوس 3 / خلاصه بازی

هفته بیستم و دوم : یوونتوس 1 - فیورنتینا 0 / خلاصه بازی

لیگ اروپا بازی رفت : یوونتوس 1 - نانت 1 / خلاصه بازی

هفته بیستم و سوم : اسپتزیا 0 - یوونتوس2 / خلاصه بازی

 لیگ اروپا بازی برگشت : نانت 0 - یوونتوس 3 / خلاصه بازی

هفته بیست و چهارم : یوونتوس 4  - تورینو 2 / خلاصه بازی 

هفته بیست و پنجم : رم 1 - یوونتوس 0 / خلاصه بازی

لیگ اروپا بازی رفت : یوونتوس 1 - فرایبورگ 0 / خلاصه بازی

هفته بیست و ششم : یوونتوس 4 - سمپدوریا 2 / خلاصه بازی

لیگ اروپا بازی برگشت : فرایبورگ 0 - یوونتوس 2 / خلاصه بازی

 

-------------------------------------------------------------

بازی های دوستانه ی یوونتوس

یوونتوس 2 - چیواس 0 / تور آمریکا / خلاصه ی بازی
یوونتوس 2 - بارسلونا 2 / تور آمریکا / خلاصه ی بازی

یوونتوس 0 - رئال مادرید 2 / تور آمریکا / خلاصه ی بازی
یوونتوس 0 - اتلیتکو مادرید 4 / پیش فصل / خلاصه ی بازی