بازي بعدي

بازی بعدی 

سری آ ایتالیا

یوونتوس - فروزینونه
تاریخ برگزاری مسابقه : یک شنبه، 6 اسفند ماه 1402
ساعت برگزاری مسابقه : 15:00 به وقت تهران
مکان برگزاری مسابقه : ورزشگاه بانوی پیر