رویدادها آرشیو خبر ها
امپراتوری آنیلی - الکان در خطر

امپراتوری آنیلی - الکان در خطر

به نظر روندی که می تواند تعادل خانواده آنیلی و الکان را برهم زند و شرایط را به بیش از پیش در این خانواده و باشگاه یووه سخت و دشوارتر نماید با دادگاه خانوادگی آنان از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. طبق گزارشات اولین جلسه رسمی رسیدگی به درگیری مارگریتا آنیلی علیه فرزندانش جان، لاپو و جینورا الکان و مارلا کاراچولو بیوه وکیل جانی آنیلی برگزار خواهد شد.

 

طبق قانون و وصیت موجود نوه ها تنها وارثان محسوب میشود اما اگر قاضی با نظر و دادخواست مارگریتا انیلی موافقت کند، درهای ثروت بر روی پنج فرزند مارگارت از همسر دوم اش نیز باز خواهد شد.

 

در این پرونده که تقریبا بیست سال به طول انجامیده مسائلی خاصی از جمله شرکتی که توسط جان الکان اداره میشود و سرمایه شصت درصدی آن به او اختصاص دارد و برادرش لاپو و خواهرش جینورا هر کدام بیست در صد از سرمایه را شریک هستند و در مجموع 4.6 میلیارد یورو ثروت محسوب میشود شدید مورد توجه مارگریتا است و شرایط خانواده انیلی ― الکان را به خطر می اندازد.

 

البته این تمام ماجرا نیست، پول هایی که در گاو صندوق خانوادگی آنها وجود دارد بالغ بر 28 میلیارد یورو است که طبق قانون فقط فرزندان سناتور جووانی انیلی بینیانگذار شرکت فیات می توانند از آن برخوردار باشند. همچنین 52درصد از سهام Exor را در اختیار دارند که سهامدار عمده فراری و یوونتوس نیز هستند.

 

در اصل با شروع این دادخواست تمام امپراتوری بزرگ انیلی ― الکان به خطر می افتد و جنگی که بیست سال ما بین آنها شروع شده به نبرد واقعی تغییر شکل پیدا می کند و شرایط را بیش از پیش مبهم و دشوار می سازد.

 

گفتنی ست تصمیم گیری و روند دادگاه ماه ها به طول خواهد انجامید و طبق انتظارات بهار 2023 نخستین رای اعلام خواهد شد، اما جلسه دونشبه هفت نووامبر از تمام جلسات پیشین خود بسیار مهم تر و تعیین کننده تر خواهد بود.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: