رویدادها آرشیو خبر ها
سناریوهای پیش روی یوونتوس برای اعتراض

سناریوهای پیش روی یوونتوس برای اعتراض

یوونتوسی ها هفته ی گذشته با کسر 15 امتیاز از سوی دادگاه استیناف رو به رو شدند و همین موضوع باعث یک بحران جدید در تیم تورینی شد.

 

پس از صدور دلایل حکم مورد انتظار، یوونتوس سه سناریو دارد:

 

در صورتی که تیم دفاع چیزی برای اعتراض پیدا نکرد، حکم دادگاه استیناف فدرال را تایید می کند: محرومیت و 15 امتیاز جریمه.

 

راه دوم:

 

در صورتی که تیم دفاعی در برخی از مدارک ارائه شده برای پاره ای از تصمیمات اخذ شده خللی داشته باشد، نسبت به آن اعتراض و نسبت به استرداد حکم اقدام خواهد کرد و ممکن است بخشی از آن حذف شود.

 

راه حل سوم:

 

وکلای یووه در برخی از مواردی که دادگاه تعیین کرده بود، اشکالات قانونی جدی و مهمی را پیدا کنند و بنابراین رأی می تواند باطل می شود.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: