تيم اصلي

تاریخ تولد:
10 December 1987

قد:
1.84

وزن:
87

ملیت:
آرژانتینی

پست بازی:
مهاجم

لقب:
پیپیتا

قیمت:
دلار

مهلت قرارداد:
2021
9 - گونسالو ایگوایین