تيم اصلي

تاریخ تولد:
Aug 12, 1999

قد:
190

وزن:
80

ملیت:
هلندی

پست بازی:
مدافع

لقب:
دیوار

قیمت:
دلار

مهلت قرارداد:
2024
4 - متیس دلیخت