تيم اصلي

تاریخ تولد:
Mar 5, 1998

قد:
190

وزن:
85

ملیت:
ترکیه ای

پست بازی:
مدافع

لقب:
جنگجو

قیمت:
دلار

مهلت قرارداد:
30.06.2024
28 - مریح دمیرال