نقل و انتقالات آرشیو خبر ها
مصاحبه های خسته کننده ! یک روز می روم و یک روز می مانم ...

مصاحبه های خسته کننده ! یک روز می روم و یک روز می مانم ...

در هفته های گذشته به مصاحبه های وراتی و مدیر برنامه هایش در رابطه با آینده ی ورزشی او عادت کرده ایم و یک روز خبر از ترک فرانسه می دهند و روز بعد از ماندن در پاریس و احساس خوب در این تیم خبر می دهند.

 

امروز، مارکو وراتی ستاره ی ایتالیایی باشگاه پاریس سنت ژرمن فرانسه در گفتگویی به صورت رسمی گفت:

 

شایعات زیادی در رابطه با من شنیده می شود.

 

او افزود:

 

من هنوز مدت زمان زیادی با تیم پاریس سنت ژرمن قرارداد دارم و احساس خوبی از بودن در اینچا دارم.

 

وراتی در آخر گفت:

 

به شایعات توجه نکنید، من در آخر فصل با مدیران تیم جلسه ای خواهم داشت و سپس در مورد ماندن یا رفتن تصمیم خواهم گرفت و در حال حاضر هیچ تصمیمی نگرفته ام.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: