نقل و انتقالات آرشیو خبر ها
مدیر گزارش می دهد: ستاره ی روسی را می خواهیم ولی با دارمیان فاصله ی زیادی داریم

مدیر گزارش می دهد: ستاره ی روسی را می خواهیم ولی با دارمیان فاصله ی زیادی داریم

مدیر تیم یوونتوس یک بار دیگر در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و در صحبت های خیلی کوتاه و خلاصه، به وضعیت چند ورودی و خروجی دیگر تیم پرداخت.

 

مدیر در ابتدا به ستاره ی روسی اشاره کرد و گفت:

 

موضوع گولووین بیشتر از یک فرضیه و احتمال می باشد و ما در حال بررسی شرایط او هستیم.

 

پیانیچ:

 

ما هیچ پیشنهادی برای او نداشته ایم و با ما خواهد ماند.

 

دارمیان:

 

او را می خواهیم ولی فاصله ی بسیار زیادی با خرید این بازیکن داریم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: