مقالات آرشیو خبر ها
آساموا مقابل اینتر بی نقص بود!

آساموا مقابل اینتر بی نقص بود!

با اینکه این تنها سومین بازی ای بود که آساموا از ابتدا در این فصل به میدان می رفت، این هافبک چند پسته ی چپ پا به شکل بی نقصی در ترکیب یوونتوس جای گرفت و کمک کرد تا یووه حاکم میانه ی میدان باشد، منطقه ای که یووه کاملا در تمام طول بازی به اینتر تاخت.

 

آساموا از لحاظ دفاعی در تمام بازی مستحکم بود، برای حفاظت خط دفاع به شکل بی نقصی یاری رساند و با همکاری اورا، لیاییچ را دیوانه کردند. او البته از نبودن خلاقیت در خط هافبک اینتر هم به او کمک کرد، جایی که گری مدل، فیلیپه ملو و جُفری کندوگبیا همه شان در تخریب بازی حریف خیلی بهتر از کارهای هجومی بودند.

 

این را نمی توانید در مورد یوونتوس بگوید، پوگبا و آساموا مرتب به حمله اضافه می شدند و پاس هوشمندانه ی آسا باعث شد که دیبالا در دقایق اندک حضور در زمین یک گل به نام خود ثبت کند.

 

آمار هواسکورد نشان می دهد که چقدر در مجموع خوب بوده است:

 

1 تکل، 1 قطع توپ، 1 دور کردن توپ از منطقه ی خطر، 91٪ پاس صحیح از 37 پاس و ایجاد 3 شانس گلزنی و دو پیروزی در نبرهای هوایی.

 

بعد از اینکه او در فصل قبل به دلیل چندین مصدومیت تنها ده بازی کرد، امسال به نظر آماده ترمی آید، اگرچه این مدت طولانی دوری باعث خواهد شد او در 6 ماه اینده هر 2‐3 هفته یک بار با مصدومیت هایی روبرو شود (مانند مصدومیت اخیرش از ناحیه ی عضله ی دو سر ران) . بعد از این دوره، او خواهد توانست نقش عمده ای در پلن الگری ایفا کند.

 

برگرفته از بلیچرریپورت، با تصرف و تلخیص.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نسیبه سرگزی
نسیبه سرگزی«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: