مقالات آرشیو خبر ها
آقای ساری، شما مقصر هستی

آقای ساری، شما مقصر هستی

سه تعویض همزمان روز گذشته مائوریتزیو ساری در دیدار برابر میلان برای او دردسرهایی داشت، مربی بیانکونری نه تنها در کنفرانس خبری بعد از بازی بلکه امروز هم پاسخگوی تصمیمی ست که شب گذشته گرفته.

 

سه تعویض، اشتباه کردم، با پنج تعویض به فکر کمک به خودم و تیم بودم، اما زمانی که سه تعویض را همزمان انجام می دهی می توانی تعادل بازی را یا به دست بیاوری و یا برهم زنی. ریسک بود و در پایان نتیجه این تعویض ها را دیدیم، بازی را از کنترل خارج کردیم و کمی عقب نشستیم.

 

اما این اعتراف به اشتباه از سوی مربی برای هواداران بیانکونری کافی نیست، آنها، او را مقصر می دانند و از نتیجه به هیچ عنوان راضی نیستند، هر چند که باید تاکید کرد که این بازی پس از توقف سه ماهه برگزار شده و نمی توان انتظار بسیار زیادی از تیم ها و بازیکنان داشت ولی تیفوسی ها معتقدند این سیستم مربی ست که موجب میشود از شادابی بازیکنان و تیم کاسته شود و حتی پذیرفتن اشتباه و رفتن به فینال برای بخشی از طرفداران یووه با توجه به نمایش و عملکرد این تیم در دیدار برابر میلان امکان پذیر نیست.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: