مصاحبه آرشیو خبر ها
استعفای انیلی ؟ من به او اعتماد کامل دارم

استعفای انیلی ؟ من به او اعتماد کامل دارم

امروز خبر استعفای انیلی از ریاست باشگاه یوونتوس باعث شد تا سر و صدای زیادی در مطبوعات ایتالیا شنیده شود ولی مدیر یوونتوس با رد تمامی این حرفا مدعی شد که در یووه باقی خواهند ماند.

 

بعد از انیلی، نوبت به الکان رسید تا از او دفاع کند.

 

جان الکان بعد از این شایعات گفت:

 

من مطمئن هستم که همکاری کامل باشگاه با افراد داری قدرت، این شایعات را بی اساس خواهد کرد.

 

او افزود:

 

من باید مدعی شوم که به انیلی اعتماد کامل دارم و قطعا همکاری آنها و دیگر افراد فعال در باشگاه بوده که باعث شده تیم در چنین جایگاهی باشد و آینده ای روشن در انتظار آنهاست.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: