مصاحبه آرشیو خبر ها
مدیر از روابط خوب می گوید و رسانه ها از جدایی ...

مدیر از روابط خوب می گوید و رسانه ها از جدایی ...

هر روز چندین خبر در رابطه با وضعیت نا معلوم ماسیمیلیانو الگری سرمربی تیم یوونتوس منتشر می شود و هنوز کسی از وضعیت او با خبر نیست ولی رسانه های غیر ایتالیایی مدعی شده اند که او حتما یووه را ترک خواهد کرد.

 

مدیر نقل و انتقالات یووه در این باره گفت:

 

ما از بودن این سرمربی خوشحال هستیم و او در کنار ما خواهد ماند.

 

ماروتا افزود:

 

در شرایط فعلی هیچ مانعی برای این موضوع وجود ندارد. ما همواره رابطه ی بسیار خوبی با الگری داشته ایم و مشکلی در این زمینه نیست.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: