مصاحبه آرشیو خبر ها
این درد را فرو می کشیم و تمام قد بر می خیزیم!

این درد را فرو می کشیم و تمام قد بر می خیزیم!

سامی خدیرا هافبک آلمانی یوونتوس که نمایش بسیار عالی مقابل تیم کشورش به جا گذاشته بود، با اظهار ناراحتی از شکست در صفحه ی فیسبوکش به تمجید از عملکرد تیمی یووه پرداخت:

 

چنین شکستی بدون شک اذیت می کند!! فکر می کنم ما بایرن را تا دقیقه ی 90 عقب نگه داشته بودیم و تا آن زمان پیروز شایسته ی میدان بودیم! ما هرچه که می شد در زمین ارائه دهیم، انجام دادیم و در تک تک خطوط بر بایرن برتری داشتیم. من به هم تیمی هایم بسیار افتخار می کنم! و بعد در زمان های اضافه! ما غافلگیر شدیم، مشت بدی در صورتمان خورد. خیلی ناعادلانه به نظر می آمد، اما ورزش همین است. من از باختن بازی ها به این شکل متنفرم!!! اما حتی با وجود اینکه بزرگترین ها هم می لرزند و گاهی سقوط می کنند، ولی برمیخیزند و دوباره تمام قد می ایستند! و ما یووه هستیم! به همین خاطر این درد را فرو می کشیم، شکست را پاک می کنیم و برای همه ی چیزهای دیگری که در دسترس است تلاش می کنیم! فرزا یووه!

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: