مصاحبه آرشیو خبر ها
نزدیک بودیم ، اما مهم نیست ...

نزدیک بودیم ، اما مهم نیست ...

یوونتوس در حالی که تیمش با 2 گل پیش بود در نهایت 2‐4 شکست خورد تا حسرت از دست دادن موقعیت های مختلف باقی بماند. لئوناردو بونوچی در پایان دیدار بایرن در مورد حذف از لیگ قهرمانان در صفحه ای اینستاگرامش نوشت:

 

افتخار، افتخار می کنم که بخشی از این گروه هستم، ما خیلی نزدیک بودیم. درست است که مهم نیست، اما درون خودمان باید آگاه باشیم که این بازی به ما اجازه داد که حتی بیشتر پخته شویم. اینکه برای خودمان متاسف باشیم هیچ ارزشی ندارد، بیایید امیدوار باشیم و به جلو نگاه کنیم.روز یکشنبه بازی داریم که باید برنده شویم. این فقط باید در ذهنمان باشد.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: