مصاحبه آرشیو خبر ها
مارکیزیو بین دو نیمه / هنوز زمان مانده

مارکیزیو بین دو نیمه / هنوز زمان مانده

یوونتوس توانست در یک بازی با برنامه در همان نیمه اول 2 گل به لازیو بزند تا کار را در ادامه راحت کند . کلودیو مارکیزیو هافبک طراح یوونتوس در بین دو نیمه در مورد این نیمه گفت .

یووه تقربا کار را تمام کرد ، شما 0-2 جلو هستید .. آیا انتظار چنین بازی را در بازی امشب داشتید ؟

" نه. ما باید همینگونه ادامه دهیم و نگران باشیم تا هیچ امتیازی از دست ندهیم زیرا کماکان زمان خوبی از بازی مانده و ما مقابل بازیکنان با کیفیتی بازی می کنیم . باید همین راه را ادامه دهیم اگرچه گاهی نمی توانیم به آن خوبی که می خواهیم دوباره شروع کنیم (در نیمه دوم) اما مهم ترین چیز این است که همینگونه ادامه دهیم "


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
سهیل شناس خوش
سهیل شناس خوش«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: