مصاحبه آرشیو خبر ها
دریچه ای برای مربیگری

دریچه ای برای مربیگری

الساندرو دل پیرو کاپیتان و ستاره ی اسبق تیم یوونتوس در مصاحبه ای با سایت فیفا شرکت کرد و در مورد فوتبال ایتالیا صحبت کرد. مرد همیشه موفق یووه در این رابطه گفت:

"فوتبال الان ایتالیا قابل مقایسه با 10، 15 سال گذشته نیست. در حال حاضر  در بحران قرار گرفته ایم و نیاز به سازمان دهی و برنامه ریزی کاملی داریم تا دوباره قدرتمند شویم. در این اوضاع بحرانی همچنان استعدادهای زیاد و خوبی داریم که با برنامه ریزی دقیق می توان از آنها بیشترین و بهترین بهره وری را داشت."

"تفاوت زیادی بین تیم های ایتالیایی و تیم های سایر کشورهاست ولی تلاش ایتالیایی ها در اروپا این را نشون می دهد که فاصله ها در حال کمتر شدن هستند."

"فوتبال ایتالیا همیشه چیزی را برای نشان دادن داشته حتی در روزهای افول و مطمئن هستم که به زودی اوضاع بهتر می شود."

"تا قبل از خروج از ایتالیا هرگز به مربیگری فکر نمی کردم، ولی سفرهای مختلفی داشتم، تجربه های مختلف و سبک های جدید و حالا شاید دریچه ای برای مربیگری برای من باز شده باشد."

"البته هنوز روی این تصمیم جدی نیستم، این دریچه را نیمه باز گذاشتم تا بهترین تصمیم را بگیرم."


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: