مصاحبه آرشیو خبر ها
ستایش ِ فورینو از کونته ، ویدال و یوونتوس !

ستایش ِ فورینو از کونته ، ویدال و یوونتوس !

جوزپه فورینو هافبک ِ سابق ِ یوونتوس در مصاحبه خود در مورد ِ آنتونیو کونته و شرایط ِ بازی کردن در یووه می گوید .

" کونته و تراپاتونی خیلی شبیه هستند . کونته مانندِ تراپاتونی یک دقت و میلِ دیوانه وار دارد ، یک تمرکز فوق العاده که آن را به یووه منتقل می کند.به خصوص او برنده ی بازی با رُم بود "

" فکر نمی کنم که لیگ دیگر تمام شده باشد ، هنوز بازی های زیادی مانده اند و یوونتوس نباید منحرف شود . مطمئناً ورزشگاهِ یوونتوس یک ارزش ِ مضاعف است و تیم های دیگر به جایِ بحث های بیهوده باید به سازماندهی کردنِ خود فکر کنند "

" فقط کودن ها می توانند بگویند که تیمی اینقدر به خاطر ِ "کمک ها" برنده می شود . فکر می کنم که یوونتوس به حفظِ تمرکز ِ خود ادامه خواهد داد . کونته اجازه نخواهد داد که در بازیکنان این فکر ایجاد شود که اسکودتو را دیگر برده اند . گارسیا عقب تر است ، اما رُم به هر حال امسال خیلی خوب بوده است "

" زحمت کشیدن برای لباس و نیز تلاش برایِ بهتر شدن از ارزش هایِ مشترکِ جهانی هستند و برای هر تیمی باید همین گونه باشد . به طور ِ قطع یوونتوس و ویدال نمونه ی آشکاری برای این هستند "

" خانواده ی آنیلی همیشه پافشاریِ زیادی داشته است بر رفتاری که بازیکنان در داخل و خارجِ زمین باید داشته باشند . و بونیپرتی در دورانِ طولانیِ مدیریتِ خود اهمیتِ این مسئله را چندین برابر کرد "

" کونته کوشش و جدیت را به تیمِ خود انتقال می دهد . مشتاقم ببینم آنتونیو کونته چگونه اوسوالدو را با مجموعه ی یوونتوس هماهنگ خواهد کرد ، رویِ ارزشِ فنی ِ بازیکن تردیدی ندارم اما روی برخی از رفتارهایِ او "

" اما یکی از یوونتوس شدن سخت نیست ، کافی است که از هم تیمی هایِ خود کُپی برداری کنید "

" تیم ترجمه انجمن یوونتوس "
«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
سهیل شناس خوش
سهیل شناس خوش«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: