مصاحبه آرشیو خبر ها
کونته به افتـخار اروپایی می اندیـشد

کونته به افتـخار اروپایی می اندیـشد

مارچلو لیپی مربی بزرگ ِ ایتالیایی ، که در یوونتوس مربیگری کرده در مورد کونته اعتقاد دارد که او مربی است که بدون افتخار ِ اروپایی یووه را ترک نخواهد کرد و همیشه به فکر ِ پیشرفت است .

" کونته توانایی این را دارد که عنوان های بیشتری را هم با یوونتوس کسب کند ، او مربی است که همیشه بدنبال پیشرفت و بهتر شدن است و زیاد کا می کند "

" او از ابتدا این چیزها را در ذهن ِ خود پرورش داده بود ، برای او همیشه مربیگری در یوونتوس مانند رویا بوده "

" اکنون او در یوونتوس است و توانسته موفقیت کسب کند ، آن چیزی که یوونتوسی ها می خواهند را به آن ها بدهد و دوباره روحیه را به تیم برگرداند "

" از وقتی که او از یووه رفت می دانستم که کونته به همین موضوع فکر می کند ، و می خواهد در یوونتوس افتخارات را کسب کند . می دانستم که او تا قبل از کسب ِ افتخار ِ اروپایی از یوونتوس جدا نخواهد شد ! "
«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
سهیل شناس خوش
سهیل شناس خوش«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: