مصاحبه آرشیو خبر ها
بوفـون از دروازه بانی می گوید

بوفـون از دروازه بانی می گوید

کاپیتان یوونتوس ، در مصاحبه ای خواندنی با روزنامه کوریره دلو اسپرت از شرایط خود و همچنین موضوعات مربوط به دروازه بانی صحبت می کند .

" به نظرم واقعاً شناختِ درستی از پُستِ دروازبانی وجود ندارد . نظرها و قضاوت هایی را می خوانم و می شنوم که عصبانی کننده یا خنده برانگیز هستند ، طوری که از خواب بیدار می شوی ! محوطه ی زیادی جلوی یک دروازبان وجود دارد که به اندازه ی یک خانه ی بزرگ است "

" زمانی که نوشته می شود یا گفته می شود که دروازبانی در خروج از دروازه اشتباه کرد ، باید فهمید و توضیح داد که چرا اینطور شد ، در غیرِ این صورت خواننده ی مطلب را تحتِ نفوذِ خود در می آورد و اطلاع رسانی به درستی انجام نگرفته است "

چگونه باید این موضوع را بهبود بخشید ؟

" شاید با ترتیب دادنِ یک دوره ی آموزشی . با انتقاد می توان بعضی از شکل های فکر کردن و قضاوت کردن را تغییر داد . همانطور که از ما خواسته می شود کمترین اشتباهات را داشته باشیم ، به همین صورت باید از اهل ِ فن(اشاره به کارشناس های حرفه ای در فوتبال) خواسته شود "

" به نظرِ من باید خود را ملزم به درک و شناختِ موضوعات از عمق کنیم . دروازبانی پستی است که قضاوت کردن درباره ی آن خیلی سخت است . حتی مربیان و مدیرانی هستند که چیز ِ کمی یا اصلاً هیچی از دروازبانی نمی دانند ، و واقعاً نادان به نظر می آیند "

" برعکس ، زمانی که صحبت کردنِ مارکه جانی را از یک دروازبان یا یک سِیو یا گل ِ بدی که یک دروازبان دریافت کرده است را می شنوم طوفانی در قلبِ من به را می افتد "

نقش ِ دروازبانی از نظر تکنیکی تغییر کرده است ؟

" قطعاً تغییر کرده است،اما بحثِ مهمتر روی بخش جوانان است که وقتِ کمی برای تکنیکِ یک دروازبان صرف می شود ، به دلیل این که خواسته ها عوض شده است . امروزه وقت بیشتری برای پاه ها گذاشته می شود تا دست ها "

" در این سال ها سختیِ پُستِ دروازبانی بیشتر شده است و نگرانی های بیشتری وجود دارند . به نظرِ من بهتر است که دوباره تمرکز روی بخشِ تکنیکی گذاشته شود ، به دلیل این که امروزه دروازبانان توپ را بیشتر دفع می کنند ، که این به دلیل ِ متفاوت بودنِ توپ ها و همچنین کمی به دلیل ِ کم کاری از سوی مربیانِ بخش ِ جوانان است "

توپ ها غیر قابل کنترل هستند ؟

" مواد به کار رفته در توپ ها تغییر کرده اند و مثل گذشته نیستند . در مسیر بی ثبات و متزلزل هستند . امروزه بازیکنانِ بزرگ حتی سعی می کنند از فاصله ی 35 متری شوت کنند ، به دلیل ِ این که آنها می دانند که با توپ های جدید می توان چنین کاری را انجام داد . چنین چیزی 10 سالِ پیش غیر ممکن بود "

درباره ی قانونِ محدودیتِ خروج دروازبان از دروازه ؟

" این یک قانونِ غیر ِ انسانی است . قصدِ آنها از گذاشتن این قانون افزایش ِ تعدادِ گل ها بوده است. منظور آنها زیباتر کردنِ بازی بوده است اما برعکس است ، به دلیل این که امکانِ یک ژستِ تکنیکیِ زیبا مثل ِ خروج به صورتِ زمینی را از دروازبان می گیرد "

" در 10 سالِ اولِ دورانِ بازیگری خود یکی از دروازبان های موفق در این چنین خروج هایی در نظر گرفته می شدم ، برای زمان و سبکی که با آن توپ را از پاهای مهاجم می گرفتم . دیگر این کار را نمی کنم ، دیگر از دروازه خارج نمی شوم و این کار خطرِ زیادی دارد "

" محدود کردنِ یک دروازبان کار ِ درستی نیست . همچنین ، به این شکل زیبا کردنِ فوتبال مضحک است ؛ زیرا اگر دروازبانی در 10 دقیقه ی اولِ بازی اخراج شود و تیم ِ حریف به وسیله ی پنالتی به گل برسد ، بعد ممکن است فقط به دفاع کردن روی بیاورد ، و با چنین سبکی بازی بسیار زشت می شود "

یک راهِ حل ؟

" برای حل ِ این مشکل وقت گذاشته شود ، به عنوانِ مثال قانونِ دادنِ کارتِ قرمز تغییر کند ؛ در 70 دقیقه ی ابتدایی بازی فقط کارتِ زرد وجود داشته باشد و در 20 دقیقه ی پایانی امکانِ دادنِ کارتِ قرمز وجود داشته باشد "

درباره ی ضرباتِ آزاد ؟

" اگر در سری آ بازی نمی کردم ، اگر بوفون نبودم و اگر همیشه اینقدر تحتِ نظر نبودم ، دیواره ی دفاعی ِ مقابلِ ضرباتِ آزاد را بر می داشتم . متاسفانه اگر این را بگویم ، احتمالاً می گویند که او گزافه گو است "

درباره ی پنالتی ها ؟

" بعد از برگشتن از جام کنفدراسیون ها در یک مقاله انتقادهای زیادی از خودم خواندم ، می گفتند که بوفون پنالتی گیر نیست . میل ِ زیادی برای اثباتِ این ندارم . اگر مهاجمی پنالتی را خوب بزند نمی توان آن پنالتی را دفع کرد ، ما فقط محدود به بررسی و مطالعه ی حریف هستیم "

N'Kono ، بُتِ تو ؟

" اولین ژستی از او که من را فریفته کرد نحوه ی دفعِ توپِ او با مُشت بود ، برای همین بُتِ من بود ، حتی موفق می شد توپ را 30 یا 40 متر دور کند "

بهترین دروازبانانی که دیده ای ؟

" بهترین دروازبانانی که از سالِ 93 تا به امروز دیده ام،مارکه جانی ، پروتزی ، پالیوکا ، تولدو و آنتونیولی هستند "

سبکی که آنچلوتی به کاسیاس بازی می دهد را می پسندید . (فقط در لیگ قهرمانان به او بازی می دهد) ؟

"نه "

آینده ؟

" من برای هر کاری آماده ام ، هرگز به کسی حسادت نداشته ام و از زندگیم بسیار راضی هستم . اگر بعد از جام جهانی هنوز من را مفید بدانند ، با میل ادامه خواهم داد ، در غیر این صورت مشکلی وجود ندارد ، هر چند که تاریخ با اعداد و ارقام نوشته می شود و با عشق برای این لباس "


" تیم ترجمه انجمن یوونتوس "
«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
سهیل شناس خوش
سهیل شناس خوش«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: