مصاحبه آرشیو خبر ها
وقتی شهردار تورین از الگری و ساری می گوید ...

وقتی شهردار تورین از الگری و ساری می گوید ...

شاید کمتر کسی در انتظار مصاحبه ی شهردار تورین در رابطه با شانس قهرمانی اسکودتو را داشته باشد ولی شهردار تورین در مصاحبه ای با رسانه های ایتالیایی به امیدهای خود برای قهرمانی یوونتوس در سری آ اشاره کرد.

 

آپندینو شهردار تورین در این رابطه گفت:

 

خوب قطعا من امیدوار هستم که یوونتوس قهرمان اسکودتو شود.

 

وی افزود:

 

من شخصا شناخت زیادی از الگری و ساری ندارم و نمی توانم بگویم کدام بهتر هستند ولی الگری نتایج خوبی را با یوونتوس گرفت و به نظر من باید به ساری نیز فرصت بیشتری بدهیم تا بتواند کیفیت خود را نشان دهد.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: