مصاحبه آرشیو خبر ها
و حالا پاول ندود از وضعیت الگری می گوید ...

و حالا پاول ندود از وضعیت الگری می گوید ...

ادامه ی همکاری یوونتوس با ماسیمیلیانو الگری برای فصل آینده همچنان مشخص نیست و همه در انتظار جلسه ی مشترک میان انیلی و الگری در این رابطه هستند تا وضعیت سرمربی تیم یوونتوس برای فصل آینده مشخص شود.

 

اما امروز پاول ندود فوق ستاره ی اسبق یوونتوس که اکنون در پست مدیریت یووه فعالیت می کند، در این رابطه گفت:

 

الگری هنوز با تیم یوونتوس قرارداد دارد و ما با او ادامه خواهیم داد.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: