مصاحبه آرشیو خبر ها
انتخاب الگری با پرتاب تخم مرغ همراه بود

انتخاب الگری با پرتاب تخم مرغ همراه بود

تنها یک هفته از رقابت های سری آ ایتالیا باقی مانده و یوونتوسی ها خود را برای فصل آینده آماده می کنند و در این راه فعالیت مدیران ترانسفر بیش از همه جلب توجه می کند و در کانون توجهات هستند. مدیر یووه امروز نیز در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و صحبت کرد.

 

سرنوشت جیجی بوفون:

 

او به زودی با رئیس صحبت خواهد کرد و بهترین تصمیم برای او گرفته می شود.

 

الگری:

 

زمانی که ما الگری را جانشین کونته کردیم، تعداد زیادی از هواداران از ما با تخم مرغ در وینوو پذیرایی کردند ولی ما به انتخاب خود اعتماد داشتیم.

 

ادامه ی همکاری با الگری:

 

هفته ی آینده جلسه خواهیم داشت.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: