ساری : دو گل زیبا از دیبالا و رونالدو

ساری : دو گل زیبا از دیبالا و رونالدو

مائوریتزیو ساری مربی بیانکونری ها از پیروزی تیم و نمایش شاگردان اش راضی ست، او تاکید می کند یک تیم اماده و سرحال را در زمین دیدم و دو گل بسیار زیبا.

 

گل دیبالا بسیار زیبا و گل رونالدو نیز بسیار زیبا، او برای لحظه که تمامی نداشت رو هوا بود. بازی خوبی انجام دادیم به ویژه در نیمه نخست در نیمه دوم کمی تمرکز خود را از دست دادیم و کمی سردرگم بودیم اما در مجموع بازی خوبی بود و من تیم سرحالی دیدم. بازی ها فشرده پیش می رود و کمی هم خستگی بازیکنان اثر می گذارد، اما در نیمه دوم بازیکنان برای حمله زیاد تلاش نکردند، در به حرکت انداختن مهاجمین و ایجاد فرصت برای انها کم کاری دیده شد و البته مهاجمین هم کمی دور مانده بودند. در چنین شرایط تیم می تواند خطر رقیب را حس کند و از ان ضربه بخورد اما در این لحظات بازیکنانی مانند رمزی داریم که می تواند موثر ظاهر شوند.

 

سه مهاجم و در عین حال باید بدانند که می توانند تعویض شوند...

 

بله هر از گاهی امکان دارد، دیدارهای خواهد بود که سه مهاجم بازی نخواهند کرد و در عین حال دیدارهایی که از هر سه مهاجم استفاده می کنیم.

 

بازی ایگواین

 

در نیمه نخست خیلی خوب بازی کرد اما نیمه دوم تقریبا کم انرژی شده بود، خب زمانی که بازی ها فشرده دنبال می شود می توان شاهد چنین شرایطی از بازیکنان بود.

 

رابیو

 

مدتی غایب بود باید به او فرصت داد در این سه بازی که به بازی گرفته شده پیشرفت خوبی داشته، هنوز راه پیشرفت دارد و فکر می کنم و اعتقاد دارم که با صبر می توان منتظر عملکرد خوب تری از او باشیم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: