ترکیب رسمی یوونتوس در مقابل رم

ترکیب رسمی یوونتوس در مقابل رم

دیدار حساس مقابل رم از راه رسید و همه در انتظار ترکیب مورد نظر الگری برای این دیدار بودند تا اینکه سرانجام ترکیب رسمی یووه منتشر شد.

 

ترکیب رسمی:

 

شتزنی ― دی شیلیو ― روگانی ― بن عطیه ― ساندرو ― خدیرا ― پیانیچ ― برناردسکی ― دیبالا ― مانژوکیچ ― ایگوایین.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: