یکی از بهترین بازی هایم بود

یکی از بهترین بازی هایم بود

دوگلاس کاستا که در این بازی یکی از بهترین بازیکنان میدان بود، در پایان بازی گفت:

 

یکی از بهترین بازی های دوران بازیگری ام بود، یکی از بهترین هان بازی هایم اینجا، امیدوارم که همین طور ادامه دهم و برای پیروزی تیم و همکاری و پاس های گل پیروزی بخش برای هم تیمی هایم موفق باشم. پیروزی بسیار مهمی بود، هر چند که ما تنها به خودمان و بازی و نتایج مان توجه داریم، باید به اهدافی که داریم فکر کنیم و تمرکز مان را همیشه حفظ کنیم، این پایان کار نیست.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: