یک پیانیچ و این همه شایعه

یک پیانیچ و این همه شایعه

در دیدار مقابل کروتونه، میرالم پیانیچ بازیکن ارزشمند تیم یوونتوس به دلیل مصدومیت از همراهی یووه محروم بود و بسیاری نبود این بازیکن را یکی از دلایل نتیجه نگرفتن یووه قلمداد کردند.

 

اکنون دیدار مقابل ناپولی نزدیک است و همه در انتظار مشخص شدن شرایط این بازیکن توانمند هستند.

 

اسکای:

 

یوونتوس تقریبا از حضور او در دیدار مقابل ناپولی مطمئن است.

 

گازتا:

 

پیش بینی می شود او در این دیدار حاضر باشد ولی هنوز چیزی مشخض نیست.

 

کوریره:

 

فردا تصمیم نهایی در مورد پیانیچ گرفته می شود.

 

توتو:

 

در صورتی که پیانیچ بتواند در تمرینات گروهی حاضر شود، او به دیدار مقابل ناپولی خواهد رسید.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: