رویدادها آرشیو خبر ها
الگری بركنار می شود ؟ لاستمپا گزارش می دهد...

الگری بركنار می شود ؟ لاستمپا گزارش می دهد...

در روزهای اخیر صحبت های زیادی در رابطه با پایان همكاری الگری و تیم یوونتوس شنیده شده و بسیاری از رسانه ها بر این باور هستند او در پایان فصل از هدایت یووه كنار خواهد رفت.

 

امروز منابع نزدیك به تیم یوونتوس و در راس آنها لاستمپا نوشتند:

 

یوونتوسی ها برای جانشینی الگری هیچ برنامه ای ندارند و سران یووه در ماه های اخر فصل جاری وضعیت نهایی او را بررسی خواهند كرد و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند كرد.

 

مدیران یووه به الگری اطمینان كامل داده اند كه می تواند بر روی برنامه های دراز مدت خود تمركز كند و او سرمربی یووه باقی خواهد ماند.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: