رویدادها آرشیو خبر ها
ما احترام رقبا و عشق ملت را پس گرفتیم

ما احترام رقبا و عشق ملت را پس گرفتیم

جورجو کیه لینی اشاره می کند که ایتالیا گوشت قربانی پنداشته می شد، اما چیزی جادویی خلق کرد و احترام و عشق ملت را بازیافت. آتزوری در ضربات پنالتی نهایتا از دور رقابت ها کنار رفت، او در اینستاگرامش نوشت:

 

ماجراجویی ما از ماه می شروع و با این نظر ― مشترکا بین هواداران و منتقدان ― همراه شد که تیم ملی برای بسیاری از رقبا گوسفند قربانی خواهد بود، اما ما در بین خودمان چیزی جادویی خلق کردیم، چیزی که به ما اجازه داد احترام همگان را دوباره به دست بیاوریم و مهمتر از همه عشق ملت را کسب کنیم. همان ملتی که خودش را در ما دیده بود و من معتقدم که با همین اتحاد و جادویی که تا به حال نشان دادیم، می توانیم از این دوران دشوار بیرون بیاییم. 23 نفر از ما آنجا بودند، اما در واقعیت ما 60 نفر بودیم: ما بودیم و می توانیم یک هویت واحد باشیم. امیدوارم این ماه بتواند نقطه ی آغازی برای همه باشد، از همه ی کسانی که کنار من رویاپردازی کردند تشکر می کنم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: