رویدادها آرشیو خبر ها
به تیم کودکی هایت خوش آمدی میرالم!

به تیم کودکی هایت خوش آمدی میرالم!

برای همه جالب بود که چرا از بین این همه تیم یوونتوس؟ پیانیچ ستاره ی رم کسی که طبق گزارش اسکای  فردا سرانجام در تست های پزشکی یوونتوس شرکت خواهد کرد ، از بین پیشنهادات تمام تیم های خارجی و بعضا متمول تر و حتی قدرتمندتر ، بانوی پیر را برگزید. او از سوی کاپیتان رم توتی لقب شاهزاده ی کوچک و از سوی هواداران لقب نقاش را گرفته بود، اما سرانجام کوه پایه های آلپ مقصد آینده اش شد، در کند و کاوی در گوگل توانستیم ریشه های این علاقه ی قبلیِ قلبی را پیدا کنیم، آنچه می بینید مصاحبه ی پیانیچ قبل از دیدار یوونتوس و رم در سال 2012 است :

 

وقتی بچه بودم، بازی های یووه را به این خاطر که زین الدین زیدان در آن بازی می کرد نگاه می کردم و همیشه این تیم را دوست داشتم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: