رویدادها آرشیو خبر ها
هرگز ریشه هایت را فراموش نکن!

هرگز ریشه هایت را فراموش نکن!

مهاجم یوونتوس با یک حرکت دلگرم کننده ی زیبا باشگاه سابقش را بعد از سرقتی ویرانگر نجات داد، پائولو دیبالا به سرعت به آنها کمک کرد تا سرمایه ی مورد نیازشان را بازیابی کنند.

 

در حالیکه باشگاه سابق او لاگونا لارگا از دشواری های مالی رنج می برد، پائولو قدمی به جلو گذاشت و در زمان نیازشان به آنها کمک کرد. او در اولین سالها و زمان بچگی اش در این تیم بازی می کرده و بعدها در سن 10 سالگی به تیم اینستیتوتو پیوسته، اما هرگز ریشه هایش را فراموش نکرده است.

 

هفته ی قبل در یک سرقت بسیار جدی از این تیم، تمام تجهیزات باشگاه به سرقت رفته بود، دیبالا از وضعیت ناراحت کننده ی باشگاه سابقش مطلع شده بود، او به سرعت برای آن باشگاه یک بسته ی انتخابی از کفش ها و پیراهن هایی که در بازی هفته ی قبلشان مقابل هلاس ورونا پوشیده شده بود را فرستاد تا هرچه زودتر موارد مورد نیاز برای باشگاه تامین شود.

 

لاگونا هم به سرعت نسبت به این حرکت دیبالا ادای احترام کرد و به خاطر کمک و توجهش در روزگار سخت باشگاه از او تشکر کرد، بیانیه این باشگاه در 86ـمین سالگرد تاسیسش را با هم می خوانیم:

 

هیئت مدیره ی باشگاه تمایل دارد که از دیبالا برای کفش ها و لباس هایی که از بازی هفته ی قبل برای باشگاه فرستاده تشکر کند.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: