رویدادها آرشیو خبر ها
قرنطینه اجباری در صورت بازگشت به ایتالیا

قرنطینه اجباری در صورت بازگشت به ایتالیا

هنوز مشخص نیست رقابت های سری آ پس از اتمام زمان تعیین شده آغاز شود یا خیر، و گفته میشود مسولین همچنان به دنبال اخذ یک تصمیم درست و منطقی هستند با این حال احتمال از سر گیری این رقابت ها نیز وجود دارد.

 

در همین رابطه خبر رسید در صورتی که قرنطینه اعلام شده در تاریخ گفته شده یعنی سه اوریل به اتمام برسد و بازی های سری آ مجدد اغاز شوند، بازیکنانی که ایتالیا را ترک کردند بعد از بازگشت به این کشور حق حضور مستقیم در خانه ها و یا تیم های خود را نخواهند داشت.

 

این گروه از بازیکنان همان طور که قانون قرنطینه را زیر پا گذاشتند احتمال دارد پس از بازگشت به ایتالیا با برخورد دولت ایتالیا نیز روبرو شوند زیرا دولت تمام قوانین مربوط به قرنطینه را تا آن تاریخ تمدید کرده و به این ترتیب این بازیکنان از جمله پنج بازیکن یووه شامل کریس رونالدو، متویدی، خدیرا، ایگواین و پیانیچ به همراه هفت بازیکن اینتر و سایر بازیکنان دیگر باشگاه ها بعد از بازگشت به ایتالیا باید در قرنطینه دو هفته ای قرار بگیرند.

 

به این ترتیب در صورت اجرایی شدن این قانون و شروع مجدد مسابقات این بازیکنان در واقع به تیم های خود ضرر رسانده اند و شرایط مربیان را برای ادامه مسابقات سخت کردند.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: