رویدادها آرشیو خبر ها
میرالم پیانیچ در سیستم مائوریتزیو ساری کارایی همیشگی را ندارد

میرالم پیانیچ در سیستم مائوریتزیو ساری کارایی همیشگی را ندارد

ساری و تیم اش روزهای سختی را پشت سر می گذارند، نتایج اخیر به ویژه شکست شنبه شب موجب شده تا تمام حرکات این تیم و مربی اش زیر ذربین توجهات قرار گیرد.

 

اما بیش از همه این شرایط و عملکرد هافبک های یووه است که انتقادات زیادی را به خود اختصاص داده اند.

 

به نظر می رسد میرالم پیانیچ در سیستم مائوریتزیو ساری کارایی همیشگی را ندارد و یا شاید شرایط او به گونه ای ست که همانند گذشته نمی توان از او انتظار نمایشی در خور توجه و خواسته تیفوسی ها داشت.

 

کندی حرکت های او در کنار عدم خلاقیت های ویژه میانه میدان ربیو، متویدی، بنتانکور و رمزی و در ادامه نبود خدیرا تمام برنامه های مربی را بهم ریخته و سبب شده شاهد یک یووه سردرگم و کم خطر برای رقبا باشیم که مطمئنا ادامه این روند می تواند نتایج ناخوشایندی را به همراه بیاورد، اما یقینا اگر این گروه از بازیکنان و در راس آنها، پیانیچ بتوانند بازگشت قابل توجه و موثری داشته باشند می توان یک بار دیگر شاهد نمایش دیدنی تری از بانوی پیر باشیم.


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: