رویدادها آرشیو خبر ها
به اهداف مان فکر می کنیم

به اهداف مان فکر می کنیم

یوونتوسی ها خیلی زود به تمرینات برگشتند، در حالی که در اکثر مواقع یک روز بعد از دیدارهای حساس و بزرگ به بازیکنان استراحت داده میشد، این بار یووه خیلی زود به زمین تمرین وینوو برگشت تا با تمرینات سبک خود را اماده رقابت های سری ا کند.

 

ماسیمیلیانو الگری، در ابتدای تمرینات خطاب به بازیکنانش گفت:

 

باید ناراحتی بازی شب گذشته را کنار بگذاریم، به دو هدف بزرگی که داریم فکر می کنیم و خود را اماده رقابت های سری ا و کوپا می کنیم. تغییری در اهداف ما صورت نگرفته و با قدرت به راه پیش روی می اندیشیم و باید دو جام را از ان خود کنیم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: