رویدادها آرشیو خبر ها
هر دقیقه این دیدار مهم هست

هر دقیقه این دیدار مهم هست

به دیدار حساس یوونتوس و ناپولی نزدیک میشویم، مصافی که می تواند بخش مهمی از شرایط اینده دو تیم را برای رسیدن به هدف شان مشخص کند. جورجو کیه لینی، مدافع یووه معتقد است در دیدارهایی با این حساسیت، احتمال برنده شدن یک تیم با استفاده از یک اتفاق در طول بازی، بسیار زیاد است.

 

هر دقیقه این بازی مهم است، از روی اتفاق می توان برنده میدان شد و این مسئله در دیدارهایی با این شرایط بسیار محتمل است. با توجه به فاصله امتیازی و اهمیت این بازی، باید بسیار با دقت ظاهر شویم، با این حال می دانیم که با این بازی فصل به پایان نمیرسید، هنوز دیدارهای مهمی پیش روی مان هست و نباید امتیازی از دست دهیم. تصور می کنم که ناپولی با سیستم 3‐3‐4 به میدان بیاید و یا شاید هم تغییراتی داشته باشد اما برای رویارویی با مهاجمان این تیم باید به خوبی اماده باشیم. این بازی ها، بیشتر شبیه تک بازی هستند و از اهمیت بالایی برخوردارند. در هر دقیقه این مصاف ممکن است اتفاقی بیافتد که نتیجه نهایی را رقم زند، بنابر این نباید دقت و تمرکز خود را از دست دهیم.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
طناز احدی مقدم
طناز احدی مقدم«خبرنگار»
ارتباط با نگارنده: